Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi

Advisory Board for IT-studiene

[Om Advisory Board] [Møter] [Deltagende bedrifter] [Kontaktpersoner ved HiØ]

Om Advisory Board

Advisory Board (AB) er en møteplass der utvalgte høykompetansebedrifter, forskningsmiljø og høyere utdanning kan diskutere IT-studienes innhold og kvalitet. AB skal fungere som et rådgivende organ for studievirksomheten og være en katalysator for samarbeid mellom bedriftene og HiØ.

Saker som vil tas opp i forumet:

  • Studienes faglige innretning.
  • Undervisningsmetoder.
  • Kvaliteten på uteksaminerte kandidater.
  • Valg av plattformer, verktøy og utviklingsomgivelser i studiene.
  • Gjesteforelesere fra næringslivet.
  • Hovedprosjekter og masteroppgaver ute i bedriftene.
  • Utplassering- og traineeopplegg.
  • Etter- og videreutdanningskurs ved HiØ for ansatte i IT-bransjen.
  • Felles forsknings- og utviklingsprosjekter.

Det legges opp til 1-2 møter per semester, med faste representanter fra bedriftene.

Møter

Deltagende bedrifter/virksomheter og kontaktpersoner

Abaris Consulting ASErlend Lund
Accenture IT Consultants Roy Kjøren
Brady PLC Kent Moberg
CapGemini Norge Tormod Fjeldberg, Nina Borgersen
Communicate Norge AS Thor Erik Skrøder, Therese Halstvedt
Datatjenesten ASJørn Fjeldvik, Ketil Melhus
Earthtree Media AS Stein Georg Lillemoen
Embriq Jon Kalnes
eSmart Systems AS Knut H. Johansen
Fresenius Kabi Norge AS Bosse Larsson
Hafslund IT Geir Høgberg
Halden Dataservice AS Henrik Falch
Halden IT forum Lise Eastgate
Halden kommune Øyvind Stokseth
Inkubator Halden AS Dieter Hirdes
Institutt for Energiteknikk Terje Sivertsen, Silvia Henriksdottir
Logiq AS Inger Ramstad
Microsoft Norge Ole Tom Seierstad
Monsternett AS Vegard Svanberg
Morecom AS Ole Jakob Ottestad, Ann Kristin Løvhaug
NCE Smart Energy Systens Per Bakseter, Åse Gustavsen, Ingrid Sætre
Odin Media AS Jarl Schjerverud, Morten Hagen
Prediktor AS Espen Krogh
SAAB Technologies Norway AS  May Lill Hansen
Tieto Norway AS Torstein Jensen, Ann-Mai Kielland
Østfoldforskning Frode R. Johansen, Synnøve Rubach

Kontaktpersoner ved Høgskolen i Østfold

Beathe DueDekan ved Avdeling for IT
Monica KristiansenStudieleder/Avdelingsstyreleder
[bilde]
Deltagerne på første AB-møte, Remmen, 5. mars 2010.