Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi

Advisory Board for IT-studiene: Møte 4. november 2011

Kl 12:00, rom D1-052, IT-bygget, Høgskolesenteret på Remmen, Halden

Møtereferat

Agenda

 1. Høgskolen som leverandør av etter- og videreutdanning til privat og offentlig sektor
  Kort orientering ved HiØs Senter for kompetansetutvikling (SKUT)

 2. Halden IT forum og samarbeid med veiledertjenesten på videregående/ungdomskolen
  v/leder for Halden IT-forum, Ole Jakob Ottestad

 3. Markedsføring av studiene i 2011/2012: "IT- jentekvelder på byen"
  v/Åse Gustavsen, Norwegian Centres of Expertise Smart Energy Markets, Halden, og Tormod Fjeldberg, Capgemini Norway, Fredrikstad

 4. Nytt informatikkstudium i 2012
  v/Harald Holone, Børre Stenseth og Joakim Karlsen, HiØ

 5. Omvisning i HiØ-lab: Smarthus og roboter
  v/Per-Gunnar Fyhn, Robert Roppestad, Geir K. Strøm og Jonas Bro, HiØ

 6. Eventuelt