Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi

Advisory Board for IT-studiene: Møte 5. mars 2010

Agenda

(m/linker til presentasjoner)
  1. Velkommen, ved HiØs prorektor Hans Blom
  2. Presentasjonsrunde/servering av lunch
  3. HiØs avdeling for IT, ved dekan Jan Høiberg
  4. Studietilbudene i IT, ved studielederne
  5. Erfaringer fra eksternt studieråd NTNU, ved styreleder i Navita Systems AS, Per Bakseter
  6. Mandat og oppgaver for AB, innledning til diskusjon ved leder for Halden IT-forum, Ole Jakob Ottestad
  7. Oppsummering og avslutning

Tilstede

Accenture IT Consultants (Roy Kjøren), CapGemini Norge (Tormod Fjeldberg), Communicate Norge AS (Thor Erik Skrøder), Fresenius Kabi Norge AS (Bosse Larsson), Halden IT forum (Ole Jakob Ottestad), Halden kommune (Øyvind Stokseth), Inkubator Halden AS (Dieter Hirdes), Institutt for Energiteknikk (Terje Sivertsen), Earthtree Media AS (Stein Georg Lillemoen), Microsoft Norge (Ole Tom Seierstad), Navita Systems AS (Per Bakseter), Odin Media AS (Jarl Schjerverud), Prediktor AS (Espen Krogh), SAAB Technologies Norway AS (May Lill Hansen), Tieto Norway AS (Knut Eirik Gustavsen).

Forfall: Østfoldforskning (Frode R. Johansen),

Referat fra diskusjonen

(referent: Christian Heide)

Ole Jakob Ottestad, Halden IT-forum / moreCom:

Ønsket bedre tid til diskusjon neste gang. Tingene er ikke helt slik høyskolen forestiller seg. De siste 10 årene har det ikke skjedd så mye med IT-utdanningene, og HiØ oppleves derfor ikke like relevant og nyskapende lenger. Det er viktig på ny å få til en nyskapning på studienivå. Dette må skje i samspill med næringslivet.

Ved skolebesøk oppleves situasjonen svært forskjellig ved NTNU og HiØ. Ved NTNU tas man imot med åpne armer av interesserte og engasjerte studenter. Ikke slik ved HiØ. Det er derfor behov for å gjøre noe med studentmiljøet.

Høgskolen må bli flinkere til å følge opp ferdig utdannede kandidater. Han påpekte viktigheten av å ha en god alumniordning og inviterte til et samarbeid rundt dette.

Roy Kjøren, Accenture:

Ønsket en undersøkelse av hvor relevante de ferdige kandidatene er for jobbene de begynner i.

Espen Krogh, Prediktor:

Det viktigste er kompetanse med tilhørighet til regionen.

Bernt Bremdal:

Oppfordret deltakerne til å rusle i gangene på HiØ og vise interesse for hva som foregår. Samtidig bør også akademia være mer utadvendt.

Stein G Lillemoen, Earthree Media:

Foreslo å sende ut en epost til alle i AB hvor de blir bedt om å sette opp 10-15 krav til ferdige kandidater (eventuelt med A- og B-prioritet). Kan vi så finne en slags rød tråd i disse kravene?

Man bør også forsøke seg på noen enkle grep for å få studentene til å henvende seg til næringslivet under studietiden.

Per Bakseter, Navita:

Påpekte at langsiktighet er viktig i utdanningene. Næringslivet kan noen ganger ha et tidsperspektiv som er for kort. Det viktigste er at man uteksaminerer gode kandidater, ikke detaljene i hva de kan.

Knut Eirik Gustavsen, Tieto:

Etterspurte opprettelsen av en eller flere kommunikasjonskanaler mellom AB-medlemmene som kunne brukes mellom møtene for å diskutere og holde kontakten.

Han påpekte også at ferdige kandidater er gode linker mot institusjonen hvor de er utdannet. Gi dem ansvar i den forbindelse, oppfordret han.

Dieter Hirdes, Inkubator Halden:

"Karakterlista" for NTNU-miljøet som Per B viste er interessant. Hva er viktig for bedrifter som rekrutterer kandidater, og hva er HiØ gode på? Han ville gjerne at vi kunne komme tilbake til den tida hvor IT-avdelingen ved HiØ var et av de mest attraktive studiestedene pga fremsynt innhold i studiene.

Tormod Fjeldberg, CapGemini:

Foreslo at AB-bedriftene kunne gjøre et felles fremstøt mot studentene. Han ønsket å bidra til en større interesse for faget blant studentene. Denne jobben må gjøres sammen med HiØ, men CapGemini står klare med ressurser for å bidra til dette, f eks gjennom gjesteforelesninger.

Bernt Bremdal:

Råvarekvaliteten er viktig. En ide som han bragte var å bidra til møter mellom elever i videregående skole og studenter og næringsliv. Mange elever har ikke noe perspektiv på mulige karriereveier i regionen.

Ole Tom Seierstad, Microsoft:

Mye av det nye som kommer innen fagfeltet, er "same shit, new wrapping". Men innpakningen er viktig. HiØ bør hive seg på "buzzwordene" - det kan man gjøre uten å legge om undervisningen.

Jarl Schjerverud, Odin Media:

HiØ må ha spennende studier. Det de har i dag er "bread and butter", med et mulig unntak for DMPro.

Øyvind Stokseth, Halden kommune:

Det er viktig å få de beste studentene til HiØ. Dette er også næringslivets ansvar. Næringslivet må flagge at kandidater som er utdannet ved HiØ er attraktive.

Robert Roppestad, HiØ:

Bedriftene kan bidra ved at de forteller om hva ferdige kandidater kan jobbe med. Det er viktig å gjøre det attraktivt for ungdommen å jobbe i IT-bransjen.

Ole Jakob Ottestad, moreCom:

Det er ikke viktig at de vi rekrutterer har en bachelorgrad fra HiØ, men det er viktig at de har tatt mastergraden i Halden. Det er heller ikke viktig at utdannelsen er sexy. Det vi ønsker er først og fremst folk som er flinke - de kan godt være trauste. Ikke sexifiser studiet. Men å gjøre det relevant er viktig. Det er viktig å gi industriprosessene plass i studiene.

Terje Sivertsen, IFE:

Poengterte at masterstudiet ved HiØ er viktig. Hvordan kan vi samarbeide med HiØ for å motvirke konjunkturene i søkningen til masterstudiet?

Tormod Fjeldberg, CapGemini:

Det er få av elevene i vgs som vet hva de vil. Næringslivet og HiØ bør i felleskap kjøre et opplegg mot de videregående skolene. Det er viktig at IT-avdelingen har studier med en klar profil som gjør at folk vil til Halden.

May Lill Hansen, SAAB Microwave Systems:

En god del av de systemene vi arbeider med krever forvaltning. Det er derfor viktig at kandidatene har grunnleggende forståelse for programmering.

Dieter Hirdes, Inkubator Halden:

Vi må overbevise de dyktige elevene i videregående skole om at IT er spennende og har framtiden for seg. Det er viktig å tenke på hvilke prosesser det er greit å outsource og hvilke prosesser vi må ha lokalt. Næringslivet kan bidra til å gjøre skolebesøkene som HiØ gjennomfører, mer spennende.

Espen Krogh, Prediktor:

Bra med samarbeid mellom HiØ og næringslivet om fremstøt mot videregående skole.

Jan Høiberg, HiØ:

Forsøk på oppsummering:

Dieter Hirdes, Inkubator Halden:

Foreslår å opprette en Facebook-gruppe. Det er viktig å få flere fra videregående skole til å bli interesserte i IT. Her kan Microsoft og IFE bidra i særlig grad.