Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi

Advisory Board for IT-studiene: Møte 7. juni 2013

Møtereferat

Kl 12:00, rom D1-052, IT-bygget, Høgskolesenteret på Remmen, Halden

Det vil bli servert lunch ved begynnelsen av møtet.

Agenda

 1. Velkommen

  Presentasjonsrunde og servering av lunch.

 2. Høgskolen i Østfold: Strategier og veivalg

  Orientering fra Høgskoleledelsen om pågående strategiprosessor, regionalt samarbeid og utvikling av faglige satsingsområder for HiØ.

 3. IT-studiene i 2013: Kort statusrapport/søkertall

  v/dekan Jan Høiberg

 4. Presentasjon av et studentprosjekt

  "Hvilke løsninger og tiltak kan implementeres for å motvirke den økende trenden med energitopper på Hvaler?" Presentasjon av et prosjekt som en gruppe 1.års IT-studenter har gjennomført på oppdrag av NCE Smart. Ved studentene og veileder Per-Gunnar Fyhn.

 5. NCE Smart Women: Oppsummering og videre arbeid

  Presentasjon fra prosjektledelsen i NCE Smart Women, av arbeidet med å rekruttere flere kvinner til studier, jobber og lederposisjoner innen teknolog- og realfag i regionen.

 6. Ny strategisk plan og langsiktig handlingsplan for avdeling for IT ved Høgskolen i Østfold

  Presentasjon av en ny plan for 2013-2017 for utviklingen av IT-studier og forskning ved Høgskolen, v/dekan.

 7. Eventuelt