Referat:
Møte i Advisory Board for IT-studiene, 7. juni 2013

Tilstede:
 • Brady PLC: Kent Moberg
 • CapGemini Norge: Nina Borgersen
 • Embriq: Jon Kalnes
 • Communicate Norge AS: Therese Halstvedt
 • Fresenius Kabi Norge AS: Bosse Larsson
 • Halden IT-forum: Lise Eastgate
 • Institutt for Energiteknikk: Terje Sivertsen, Silvia Henriksdottir
 • NCE Smart Energy Systems: Åse Gustavsen, Bernt Bremdal
 • SAAB Technologies Norway AS. May Lill Hansen, Geir H Sandsmark
 • Tieto Norway AS: Trond Bjergli
 • HiØ studenter: Lill Kristin Nordahl, Jørgen Thorsen
 • HiØ rektor: Hans Blom
 • HiØ avd. IT: Jan Høiberg, Annette Øyen (referent)

1. Velkommen

Jan Høiberg ønsket velkommen og gikk igjennom agenda for møtet

2. Høgskolen i Østfold: Strategier og veivalg

Rektor Hans Blom orienterte om den pågående strategiprosessen, regionalt samarbeid og utvikling av faglige satsingsområder for HiØ.

Hans Blom ønsket innspill til hva HiØ bør fokusere på for å bli en attraktiv høgskole, hvilke faglige satsningsområder man bør fokusere på:

 • Prestisje -- Studiet, studieplan og vitnemål skal bære preg av prestisje. Det skal være prestisje å kunne gjennomføre studiet man får opptak til

 • Hvilke studietilbud har skolen og hva kan de brukes til? Flere profesjonsrettede studier

 • Studentene må kunne grunnleggende realfagstemaer. Anvendelsen av realfag endrer seg, men ikke den grunnleggende kunnskapen

 • HiØ må ha et tydelig og godt samarbeid med næringslivet. Fokusere på miljøvennlig og grønne løsninger

 • Må være unik. Hva har HiØ som andre ikke har

 • Nye satsingsområder. Energi og IT

 • Tunge dataanlyser, Big data

 • Fokusere på: Sosiale medier, Sertifisering på ulike områder, Masterutdanninger

 • Studentene må ha basiskunnskaper innen IT for å kunne bruke ulike verktøy i arbeidslivet

 • Studentene må lære seg å kunne lære

 • Godt og synlig studentmiljø

 • HiØ må bli mer synlig gjennom workshops og kurs for næringslivet

Andre og flere innspill kan sendes til Jan Høiberg på, e-post jan.hoiberg@hiof.no

3. IT-studiene i 2013: Statusrapport/søkertall

Presentasjon av dekan Jan Høiberg.

4. Presentasjon av et studentprosjekt

1.års student Jørgen Thorsen presenterte et prosjekt som han og noen medstudenter har jobbet med denne våren i emnet IT i virksomheter. Prosjektet heter "Hvilke løsninger og tiltak kan implementeres for å motvirke den økende trenden med energitopper på Hvaler?" Prosjektet ble gjennomført på oppdrag av NCE Smart.

5. NCE Smart Women: Oppsummering og videre arbeid

Åse Gustavsen i NCE Smart Women, holdt en presentasjon av arbeidet med å rekruttere flere kvinner til studier, jobber og lederposisjoner innen teknolog- og realfag i regionen.

6. Ny strategisk plan og langsiktig handlingsplan for avdeling for IT ved Høgskolen i Østfold

Presentasjon av dekan Jan Høiberg.