Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi

Advisory Board for IT-studiene: Møte 15. oktober 2010

Kl 12:00, rom D1-052, IT-bygget, Høgskolesenteret på Remmen, Halden

Agenda

(m/linker til presentasjoner)

 1. Velkommen/ presentasjonsrunde/ servering av lunch

 2. Drahjelp fra bedriftene til rekruttering og markedsføring for IT-studiene i Halden
  Innledning til diskusjon ved dekan Jan Høiberg, HiØ

 3. Bransjens syn på relevansen av HiØ-ITs studieprogram
  Innledning til diskusjon ved Roy Kjøren (Accenture)

 4. HiØs traineeordninger for IT-studenter
  Presentasjon ved førsteamanuensis Per-Gunnar Fyhn

 5. Norwegian Center of Expertise Halden: Status og prosjekter
  Orientering ved NCE prosjektleder Per Bakseter.

 6. Eventuelt


Referat fra møte 15. oktober 2010

Til stede:

 Accenture IT Consultants: Roy Kjøren
 CapGemini Norge: Tormod Fjeldberg 
 EDB Ergo Group: John Amundsen
 Halden IT forum og moreCom: Ole Jakob Ottestad 
 Halden kommune: Øyvind Stokseth
 HiØ (masterstudent) og Tieto: Lars Erik Aas
 Inkubator Halden AS: Dieter Hirdes
 Institutt for Energiteknikk: Terje Sivertsen
 Navita og NCE: Per Bakseter 
 Odin Media: Morten Hagen
 Prediktor AS: Per-Olav Rusås
 SAAB Technologies Norway AS: Rolf Einar Bryggfjeld
 Tieto Norway AS: Knut Eirik Gustavsen
 Østfoldforskning: Frode Ramstad Johansen
 HiØ: Jan Høiberg, Robert Roppestad, Per-Gunnar Fyhn
 og Christian F Heide (referent)

1. Velkomst

  Jan Høiberg ønsket velkommen. Deretter en
  presentasjonsrunde.


2. Drahjelp fra bedriftene til rekruttering og markedsføring

  Jan Høiberg innledet. Han pekte på det lave antall nye
  studenter vi i år har i vårt dataingeniørstudium
  og informatikkstudium. Dette er alvorlig for bransjen, men
  også for avdelingens bevilgninger, som i stor grad avhengige
  av antall bestått eksamener.

  Dieter Hirdes, Inkubator Halden: 

   Er det gjort noen markedsundersøkelse? Utdanner dere
   kandidater som bransjen trenger? Kan man se andre trender andre
   steder?

  Jan Høiberg, HiØ:

   Tilsvarende studietilbud i de store byene hadde oppgang i
   år, og ofte ser man at dette i noen grad forplanter seg til
   distriktene med en tidsforsinkelse.

  Robert Roppestad, HiØ:

   Selv om det var bedre i de store byene, er det ikke veldig bra
   der heller. F eks ble dataingeniørstudiet lagt ut på
   restetorget etter hovedopptaket.

  Jan Høiberg, HiØ:

   Våre kandidater som har gode resultater, er ettertraktede
   og får jobb etter endt utdannelse.

  Roy Kjøren, Accenture:

   Jobbmarkedet er vanskelig for oss som skal ansette. Ikke lett
   å få tak i gode kandidater.

  Knut Eirik Gustavsen, Tieto:

   Hvor opptatt er studiesøkerne av jobbmarkedet når de
   velger studier?

  Jan Høiberg, HiØ:

   Det vet vi ikke noe sikkert om, men vi tror det er viktig å
   være tydelige overfor søkerne på hva slags
   jobber de kan få.

  Knut Eirik Gustavsen, Tieto:

   Det er viktig med studier som er spennende, med relevante laber,
   og som er vār for trender i tiden.

  Per Bakseter, Navita/NCE:

   NTNU sliter også med rekrutteringen, om enn i mindre
   grad. Kvaliteten på inntaket har selvsagt betydning. Har
   selv aldri ansatt noen med middels eller dårlige
   karakterer.

  Jan Høiberg, HiØ:

   Vi ønsker å ha næringsrettede studier.

  Per Bakseter, Navita/NCE:

   Vi har gode erfaringer med studentprosjekter fra HiØ.

  Lars Erik Aas, HiØ/Tieto:

   Studiesøkere legger vekt på det sosiale
   miljøet når de velger studiested. Dette gjør
   at mange trekkes til de store byene. IT-avdelingen må ha en
   profil som gjør at vi skiller oss ut.

  Jan Høiberg, HiØ:

   Vi har nå fått dratt i gang igjen studentforeningen
   Enigma, og har satt av mye penger til denne for å bedre det
   sosiale miljøet blant IT-studentene. Vi ser gjerne at
   bedriftene dukker opp på møtene i Enigma.

  Roy Kjøren, Accenture:

   NITH har mange søkere til spillstudiene sine. Men det er
   ikke sikkert at et vitnemål fra en spillutdanning er det
   som lettest gir jobb. Det er viktig at utdannelsen har relevans
   for den jobben studentene skal ut i etter endt utdannelse.

  Dieter Hirdes, Inkubator Halden:

   En type "X-faktor-studium" med 1000 inn og 1 ut, er neppe
   smart. I Tyskland finnes det et system hvor studentene alternerer
   mellom studier og arbeid i bedrifter, med 3 måneder studium
   fulgt av 3 måneder i bedrift, osv. Det kan virke som om de
   flinkeste velger andre studier enn IT. Det er derfor viktig
   å markedsføre de spennende arbeidsoppgavene man kan
   få etter endt utdannelse. IT-avdelingen må profilere
   seg på noe de er spesielt gode på, få en
   klarere profil.

  Øyvind Stokseth, Halden kommune:

   Det som er viktig for å rekruttere studenter, er for det
   første et godt studentmiljø, for det andre at det
   har ry som et prestisjestudium og for det tredje at man har en
   klar profil med gode eksempler å henvise til.

  Morten Hagen, Odin Media:

   Er enig i at studiemiljøet er viktig. Det er også
   viktig at det er vanskelig å komme inn (gir
   prestisje). Hoveddelen av studentene er fra Østfold. Det
   er feil strategi fordi de da vil bo hjemme og ikke på hybel
   i Halden. God innpakning og tydeliggjøring av studiene er
   også viktig. Man kan ha fag som toucher spillutvikling for
   å trekke søkere. At avdelingens formalkompetanse er
   høy, og at det gjøres mye bra forskning er fint,
   men det er neppe noen av søkerne som er kjent med dette.

  Jan Høiberg, HiØ:

   Vi tror ikke det at vi er gode på forskning trekker noen
   studenter.

  Per-Olav Rusås, Prediktor:

   Det er lite hyggelig å se at det er studiesøkerne
   som bestemmer hvilke studier man skal ha. Er det mulig for
   IT-avdelingen å konkurrere nasjonalt? I så fall
   må man være bedre til å markedsføre seg
   enn konkurrentene. En styrke som IT-avdelingen har i forhold til
   f eks UiO, er tilknytningen til næringslivet.

  Morten Hagen, Odin Media:

   Da jeg gikk ved HiØ var under 50% fra Østfold.

  Jan Høiberg, HiØ:

   Det er et potensiale i det at andelen østfoldinger som tar
   høyere utdanning er lavere enn i de fleste andre fylker.

  John Amundsen, Ergo: 

   Det er viktig å få rekruttert jenter til
   studiene. Det er viktig å gjøre studiet mer
   attraktivt for jenter.

  Jan Høiberg, HiØ:

   Det er riktig at det er for få jenter i våre studier,
   med unntak av DMPro.

  Lars Erik Aas, HiØ/Tieto:

   Næringslivet må få fram at de trenger folk her
   i Norge. Alt kan ikke gjøres i utlandet.

  Ole Jakob Ottestad, Halden IT-forum:

   Det er vanskelig å se forskjell på
   dataingeniørstudiet og informatikkstudiet. IT-avdelingen
   har fire bachelorløp og ett masterløp. Det er synd
   at man ikke kan fullføre et masterløp på
   bakgrunn av alle fire bachelorstudiene. Vi rekrutterer ikke
   lenger bachelorkandidater, kun masterkandidater, med minimum B i
   snitt. Studentene ved HiØ har vist liten interesse for de
   bedriftspresentasjonene vi har avholdt. Kjønn er
   viktig. Studiemiljø er svært viktig, noe et
   studenthus ville bidratt til. Halden er en pendlerby og lider
   under det. Vi treffer ikke lenger studenter når vi
   går på byen. Når det gjelder formalkompetansen
   ved avdelingen: kanskje dere har blitt for grå i
   håret. Man lar seg ikke lenger blende av en
   professortittel, men det som betyr noe er at fagansatte er
   levende opptatt av at studentene skal lykkes. Det er viktig
   å gjøre studentene til ambassadører for eget
   studium. Vi må starte rekrutteringen til studiet tidligere
   enn siste året i videregående skole.

  Jan Høiberg, HiØ:

   Vi jobber med en del av disse tingene. Når det gjelder
   masterstudium for alle bachelorstudiene: Studiet i
   Informasjonssystemer og IT-ledelse er definert innen
   fagområdet informasjonsvitenskap. Vi har ikke tilstrekkelig
   formalkompetanse og forskning innen dette fagområdet til
   å kunne få akkreditert en mastergrad innen dette.

  Frode R. Johansen, Østfoldforskning:

   Det er viktig med rett branding. "Informatikk" og
   "Dataingeniør" er for dårlige som merkenavn. Halden
   vil kunne bli et tyngdepunkt for IT i en fusjonert
   høyskole (dersom det blir en fusjon med HiVe og HiBu). Det
   er viktig at studentene har et sosialt treffsted, helst i
   sentrum.

  Tormod Fjeldberg, CapGemini:

   Det er viktig å bruke eksisterende studenter som
   ambassadører. Når det gjelder studentforeningen
   Enigma, er det viktig å knytte den mot næringslivet.
   Det bør lages en plan for profilering og aktiviteter.
   Avdelingen bør også trekke bedriftene inn i
   forelesningene. Man bør også vurdere en
   coach-ordning, altså å knytte studenter mot coacher
   fra næringslivet.

  Per Bakseter, Navita/NCE:

   Når det gjelder annonsen vi ble vist: det hadde vært
   fint å hatt en kvinne i annonsen. Tror en fusjon av
   høyskolene vil bedre rekrutteringsgrunnlaget.

  Terje Sivertsen, IFE:

   Prestisje er viktig for å tiltrekke seg
   søkere. Mange vil bevisst velge et studium med
   prestisje. Kunne det vært mulig å tilby et
   prestisjestudium som var et fyrtårn, som kunne profileres
   som krevende med høye opptakskrav? Det ville i så
   fall kunne gi en effekt for hele HiØ.

  Dieter Hirdes, Inkubator Halden:

   Det har kommet mange bra innspill. IT-avdelingen må tenke
   annerledes enn de har gjort til nå. Har tro på
   næringslivsfaddere og samarbeid med
   næringslivet. Sertifisering bør
   vurderes. Praksisopphold i bedrifter i løpet av studiet
   bør vurderes.

  Jan Høiberg, HiØ:

   Vi nedsetter en arbeidsgruppe med representanter for både
   skole og næringsliv for å ta tak i de innspillene som
   er kommet. Jan presenterte kort den web-kampanjen som er
   på beddingen.

  Dieter Hirdes, Inkubator Halden:

   Hva med korte videosnutter med relativt nyansatte folk som
   forteller om sine arbeidsoppgaver.

3. Bransjens syn på relevansen ved HiØ-ITs studieprogram

  Roy Kjøren presenterte en analyse han hadde gjort av
  Høgskolen i Oslos (HiO) studier innen IT. Accenture er
  fornøyde med ansettelsene de har gjort av personer fra
  HiO. Det gjøres en hel del ansettelser av
  bachelorkandidater. Noen resultater fra analysen: Man savner
  testing som eget fag. Studiet "Anvendt datateknologi" har
  svakheter når det gjelder opplæring i Java (kun
  PHP). Det er også manglende muligheter til å velge
  matematikk. Studiene "Dataingeniør" og
  "Informasjonsteknologi" har gode programmeringsfag. Især ble
  Algoritmer og datastrukturer vurdert som svært nyttig. Noen
  av svakhetene man så: lærer ikke noe om rammeverk for
  bygging og testing. Ikke noen kildekodebase og konsepter for
  teamarbeid.

  Dieter Hirdes, Inkubator Halden:

   Avdelingen bør gjør en undersøkelse blant
   folk som er utdannet her og blant de som har ansatt dem.

  Jan Høiberg, HiØ:

   Jeg kommer til å utfordre enkelte bedrifter til å
   vurdere våre studier på en tilsvarende måte som
   Roy Kjøren har gjort ved HiO.

  Lars Erik Aas, HiØ/Tieto:

   Hadde ikke hørt om Scrum før jeg hadde sommerjobb
   hos moreCom.

  Ole Jakob Ottestad, Halden IT-forum:

   Vi har gjort en gjennomgang av informatikk-studiet ved
   HiØ. Våre funn er identiske med Roy Kjørens
   funn. Vi ønsker oss at kandidatene skal ha kunnskap om
   hvordan moderne programvareutvikling skjer.

  Per Olav Rusås, Prediktor: 

   Det er viktig at studentene møter et skikkelig rammeverk
   for programvareutvikling i sine studier.

  Lars Erik Aas, HiØ/Tieto:

   Anbefaler en innføring i metodikk framfor en
   innføring i PHP.

4. HiØs traineeordninger for IT-studenter

  Per-Gunnar Fyhn orienterte. 

  Det finnes en traineeordning for ferdige bachelorkandidater. I
  tillegg finnes det en mulighet til å jobbe i en bedrift mens
  man tar en mastergrad.

  Lars Erik Aas, HiØ/Tieto:

   Jeg ville ikke vært i Halden uten denne ordningen.

  Ole Jakob Ottestad, Halden IT-forum:

   Har vært involvert i begge tilfellene av traineeprosjekt
   innen mastergraden. Dette gjør vi av to grunner: for
   å løfte oss faglig på felter vi ikke har god
   nok kunnskap om, og for å rekruttere gode kandidater. Vi
   tenker langsiktig, og vil være med å støtte
   oppunder en doktorgradssatsing.

  Jan Høiberg, HiØ:

   Studenten mangler kunnskap om arbeidslivet, noe regionens
   næringsliv kan være med å gi dem. Bedriftene
   kan være med å forme masterutdanningen gjennom denne
   ordningen.

  Dieter Hirdes, Inkubator Halden:

   Det er viktig at disse ordningene er for de gode studentene, og
   ikke for dem som ikke får seg jobb.

5. Norwegian Center of Expertise Halden: Status og prosjekter

  Per Bakseter orienterte. 

  Fire fyrtårnsprosjekter:
 
   - Smartgrid
   - Vindkraftpark på Doggerbank
   - Masterstudium i Energy Trading
   - Simulerings- og scenariosenter (SSC)

   Visjon: "World class energy and climate solutions for a green
   future." Skal IT-avdelingen hevde seg, må dere satse
   på nisje og prestisje.

6. Eventuelt

  Ole Jakob Ottestad informerte om Haldenkonferansen (Teknologi og
  innovasjon) som er planlagt avholdt til våren. Her kan vi
  trekke folk til Halden og bl.a. "selge" HiØ til
  dem. Profilere regionen og HiØ. Dette kan være en
  møteplass for studenter, IT-miljøet i Østfold
  og politikere. Konferansen er planlagt kjørt i
  høyskolens lokaler på Remmen. I tillegg vil man bruke
  Brygga kultursal på kvelden. Trolig fire parallelle
  sesjoner. Antagelig i mars 2011.