Høgskolen i Østfold
Avdeling for informasjonsteknologi

Advisory Board for IT-studiene: Møte 30. november 2012

Kl 12:00, rom G1-040, Høgskolesenteret på Remmen, Halden

Agenda

(m/linker til presentasjoner)

  1. Velkommen

  2. Veien videre for Høgskolen i Østfold

  3. "Jenter og IT"

  4. FoU i IT-danningen ved HiØ

  5. Nytte og relevans av IT-studiene: Nyansattes erfaringer

  6. "Rikets tilstand"

  7. Eventuelt

 

Deltagere

Fra eksterne bedrifter/virksomheter

Fra Høgskolen